โรงเรียนในเครือข่าย


หมายเหตุ  สำหรับโรงเรียนอื่นที่ประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพิ่มเติม กรุณาแจ้งได้ที่ ครูทิพย์วรรณ สุโธ ครับ —- krutippawan@yahoo.com

 

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: