บุคลากรประจำศูนย์


 บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

รูปภาพ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

 

ครู ทิพย์วรรณ

สุโธ

ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

2

 

ครู ยูริ

อาซาโนะ

ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น (JICA)

3

ครู วลัญญากรณ์

วงศ์วังจันทร์

ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น (ครูอัตราจ้าง)  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

4

 

ครู บุหลัน

ป่าส่าน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาญี่ปุ่น

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

ครู พิรุณรัตน์

ฉายาวุฒิพงศ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6

 

ครู พรทิพา

ทองอินที

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: