Category Archives: ผลงานนักเรียน

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น@เมืองทองฯ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น (Japanese Speech) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

บ้านสื่อสารต่างภาษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553

ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2554

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ คือ

เด็กชายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ด้วยคะแนน 82.33 คะแนน

ด.ช.ศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับชาติ

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

คุณครูผู้ควบคุมดูแล

1. คุณครูทิพย์วรรณ สุโธ

2. คุณครูอาซาโนะ ยูริ

จากซ้ายมือ: ครูกบ, น้องแข่งครอสเวิร์ด, เติ้ล, และครูยูริ

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคันจิและคำศัพท์ @ม.ขอนแก่น


การแข่งขันคันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

ในงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 12

วัน

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ ได้แก่

1) ทีม RS109  – -> ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1. นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

2. นายทัตเทพ วงษ์วรานนท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

3. นายอิทธิพัทธ์  ประสม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำศัพท์และคันจิภาษาญี่ปุ่น

2) ทีม Doumo  – -> ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1. นายหรินทร์ ธนะธรรมจารีย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

2. นายณพวรรษ เจริญเดช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

3. นายอภิเดช เขียวขำ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคันจิและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

3) ทีม???  – -> ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

1. นายศิวกร เชาวลิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

2. นายวรชัย ชัยมีศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

3. นาย???  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/16

 

This slideshow requires JavaScript.

รางวัลชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น @ม.ราชภัฎอุดรธานี


การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่6

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2555

ณ Language Center มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17 (ศิลป์ญี่ปุ่น)

 – -> กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ปัญหาสิ่งแวดล้อม”  และได้รับรางวัลชนะเลิศ ♥

2. นายรัชตะ ธนาภิชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

– -> กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “โคราช”  และได้รับรางวัลชนะชมเชย

นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/17

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน

นายรัชตะ ธนาภิชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชมเชยในการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขัน

This slideshow requires JavaScript.