การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษา


タイ東北部 中等教育
日本語コンテスト
コラート予選29日 東北本選30日

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2556
ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม (วันที่ 30) 

ดูภาพกิจกรรม (วันที่ 29)

………………………………………………………………………………………………………………………….

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม คำศัพท์
ชนะเลิศ     นายณัฐกิตติ์.ไทยแท้ 5/16
เปิดพจนานุกรม คันจิ
ชนะเลิศ     นายวิสิฐสรรฐ์ พรหมพันธุ์ใจ 5/16
การเเข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายนิธิกร เข็มทอง 5/16
การแข่งขันเขียนตามคำบอก
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายเกรียงศักดิ์ จึงตระกูลวัฒนะ 4/17
การเเข่งขันอ่านออกเสียง
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายปัญญาวุธ วรครบุรี 5/16
การเเข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
รองชนะเลิศอันดับ 1      นายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม 6/17 และนายอรุณพงษ์ พระเพ็ชร 5/16

Posted on สิงหาคม 12, 2013, in ห้องเรียนญี่ปุ่น きょうしつ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: