การบ้าน-ฟิสิกส์ บทที่2


บทที่2 เรื่อง แรงในธรรมชาติ

การบ้าน (ส่ง ศุกร์ที่ 14 ก.ย. 55)

หน้า63  –  [ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า]  ทำแลปกิจกรรมที่ 2.3 สรุปผลการทดลองแล้วตอบคำถาม 2 ข้อ (หน้า64)

หน้า 65  – [ประโยชน์จากสนามแม่เหล็ก] สรุปเนื้่อหา

หน้า 68  –  [สนามแม่เหล็ก] ทำแลปกิจกรรมที่ 2.5 สรุปผลการทดลอง แล้วตอบคำถาม

หน้า 71  –  [สนามแม่เหล็ก เกราะคุ้มโลกที่ยังมีชีวิตอยู่] สรุปเนื้อหา

หน้า 72, 74-75  –  [แรงและสนามไฟฟ้า] สรุปเนื้อหาที่ 2.3(แรงจากสนามไฟฟ้า) , 2.3.1(แรงไฟ้ฟ้าและสนามไฟฟ้า) และ 2.3.2 (ผลของสนามไฟฟ้าต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า)

รายงาน เรื่อง สารกัมมันตรังสี

 

Posted on กันยายน 13, 2012, in ประชาสัมพันธ์, หน้าหลัก, แชร์การบ้าน. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: