Daily Archives: สิงหาคม 21, 2012

NamcoBandai-ฉลองครบรอบ 15 ปี Digimon


Namco Bandai ฉลองครบรอบ 15 ปี Digimon ส่งเกมภาคใหม่ลง PSP และ iPhone

กลายเป็นจริงซะแล้วสำหรับข่าวลือเกม Digimon ภาคใหม่บนเครื่อง PSP แถมยังลงมีอีกภาคให้กับ iPhone อีกด้วย บนเครื่อง PSP จะใช้ชื่อภาคว่า Digimon Adventure อ้างอิงเนื้อเรื่องการผจญภัยจากการ์ตูน Digimon สุดคลาสสิกในปี 1999 มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2013 ส่วนบน ระบการเล่นยังคงเป็นแนว RPG เหมือนเดิม ส่วน iPhone ใช้ชื่อภาคว่า  ในภาคนี้จะเปลี่ยนระบบการเล่นเป็น RPG การ์ดเกม มีกำหนดวางจำหน่ายฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ แฟนๆ Digimon ห้ามพลาดนะครับ

Digimon Adventure

Source: andriasang
Credit: http://www.flashfly.net/wp/?p=33558

Website: http://www.flashfly.net

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2555@ไบเทค บางนา


………………………………

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2555

ในปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงกำหนดจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติประจำปี 2555 หรือ National Science and Technology Fair 2012

โดยขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
(วันที่ 22 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์)

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดทัศนศึกษาขึ้นที่นี่ (ม.5ไปวันจันทร์ เวลา 04.30)***

………………………………

องค์ประกอบ “ม ห ก ร ร ม”

กิจกรรมและนิทรรศการใน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2554 ประกอบด้วย
1. นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. นิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
3. นิทรรศการการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีบทบาทและให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นิทรรศการและกิจกรรมการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ของไทยและต่างประเทศ
5. การมอบรางวัลพระราชทานนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่น
6. การประกวด และแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์
7. การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
9. การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

………………………

นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ Royal Pavilion

แสดงพระอัจฉริยภาพ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระอัจฉริยภาพ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย  รวมทั้งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบรมวงศานุวงศ์  โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวโรกาสเฉลิมฉลองครบ 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ

นิทรรศการหลัก

ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจัดแสดงและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์
นิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของนักคณิตศาสตร์และนักถอดรหัส อลัน ทัวริง ในปี ค.ศ. 2012 นำเสนอความรู้เรื่องคิดคณิตศาสตร์พื้นฐานที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างรหัส และการพัฒนาสู่เทคโนโลยีดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

น้ำ 
นิทรรศการและกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของแหล่งลุ่มน้ำ ความเชื่อมโยงของเครือข่ายน้ำและผลต่อวัฒนธรรม ความเป็นอยู่สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการน้ำของประเทศไทยและของภูมิภาค

  • โลกและจักรวาลนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐาน และความสัมพันธ์ของโลกกับจักรวาล เช่น สนามแม่เหล็กโลก แกนโลก พายุสุริยะ อิทธิพลของแรงระหว่างเทหวัตถุในจักรวาล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสความเชื่อในปี ค.ศ.2012
  • ความรู้สู้พิบัติภัย

กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของอุบัติภัย และนำเสนอวิธีการ เพื่อเตรียมตัวดูแลตนเอง ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ในภาวะพิบัติภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม ไฟไหม้ ฯลฯ

  • นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว

นำเสนอข้อมูล แนวคิด และเทคโนโลยี เพื่อสร้างพฤติกรรมและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการของเสีย เรื่องขยะสารเคมี การ recycle การใช้พลังงาน โรคที่เกิดขึ้นจากของเสีย

  • อาหารและสุขภาพ

นำเสนอพื้นฐานของการกินอยู่อย่างพอเพียงและมีสุขภาพดี  เรียนรู้คุณค่าของพืช ผัก และอาหารพื้นเมือง ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ปัญหาจากการกิน เช่น โรคอ้วน ฟันผุ รวมทั้งรู้เท่าทันศาสตร์แห่งวัย และวิถีการดูแลตนเองตามศาสตร์ของโลกตะวันออก

  • วิทยาศาสตร์ในโลกอาหรับ

นำเสนอประวัติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในอารยธรรมตะวันออกกลาง ซึ่งเชื่อมโยงและเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สำคัญหลายด้านในปัจจุบัน (นิทรรศการจากต่างประเทศ)

  • กิจกรรมสำหรับเยาวชน ประกอบด้วย

กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) ห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
2) ลานกิจกรรมพัฒนาปัญญาเยาว์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
3) เวทีส่วนกลาง พร้อมจัดกิจกรรมตลอดวัน
4) ลานกิจกรรมประกวดแข่งขันและประกวดของเล่นทางวิทยาศาสตร์
5) ลานประกวดแข่งขันและแสดงผลงานโครงงาน-สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
6) ห้องฉายภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์

………………………………….

.

นิทรรศการหลัก 
ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม โดยจัดแสดงและจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย

***ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF.)***

สถานที่จัดงาน :         ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
                                   (Bangkok International Trade & Exhibition Centre – BITEC) 
                                   88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์                    02 749 3939

Website :                www.bitec.net

………………………….

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์…คลิก!!