คณะในฝัน – 01 คณะอักษรศาสตร์


 คณะอักษรศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์

 รายละเอียดของคณะ

เป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแห่งมนุษย์ ในแง่ของจิตวิญญาณ การแสดงความคิด ความสัมพันธ์ พัฒนาการ และอารยธรรมของมนุษย์ ตลอดจนมุ่งศึกษาทางภาษา วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่มนุษย์สร้างสมขึ้น และสืบทอดมา โดยใช้วิธีศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยหลักคุณค่าและเหตุผล การเรียนด้านมนุษยศาสตร์ มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก เพราะจะทำให้เราได้รู้จักพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในคณะอักษรศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทำให้สามารถเรียนรู้แล้ววางแผนไปถึงอนาคตได้ นอกจากนี้แล้วผู้เรียนยังจะเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มีจิตใจละเอียดอ่อน สามารถรู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

 แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนี้ส่วนใหญ่จะมีความรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 2 ภาษา จึงมีความได้เปรียบในการทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาที่ 2 นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพ เช่นเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการ งานที่เกี่ยวกับสารนิเทศ การติดต่อต่างประเทศในกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ในภาคเอกชนคือ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กัปตัน มัคคุเทศก์ นักแปล ล่าม หรือพนักงานสถาบันการเงิน นักหนังสือพิมพ์ พิธีกร โฆษณา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เว็บมาสเตอร์ ครีเอทีฟ การประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ นักธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น และยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย

ข้อมูลจากจาก true ปลูกปัญญา   ขอบคุณมากๆครับผมที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

คลิกเพื่อดูเนื้อหานี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์หลัก

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 สถาบันที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

……………………….…………..

Posted on สิงหาคม 5, 2012, in ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: