รายชื่อครูประจำวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นม.5/17


รายชื่อครูประจำรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17

ภาคเรียนที่ 1/2555  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………….

– -> ตารางเรียน ชั้นม. 5/17 ภาคเรียนที่ 1/2555 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

รายวิชา

 ญ 30263
 ภาษาญี่ปุ่น3

ชื่อครูผู้สอน

 นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 ティッパワン・ストー

เวลาเรียน

 4 ช.ม.

หน่วยกิต

2.0

คาบเรียนที่

 จ.(8)/พ.(1,2)/ศ.(2)

ห้องเรียน

611

เบอร์ติดต่อ

 08-1264-7999
 

รายวิชา

 อ 32101
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3

ชื่อครูผู้สอน

 นางฐิติกรานนท์ ชาวพงษ์
 ティティグラーノン・チャウポン

เวลาเรียน

 3 ช.ม.

หน่วยกิต

 1.5

คาบเรียนที่

 จ.(4)/พ.(4)/พฤ.(6)

ห้องเรียน

625,621

เบอร์ติดต่อ

 

รายวิชา

 อ 30207

ชื่อครูผู้สอน

 นางสาวนงนุช วงศ์สัตสถาพร
 ノンヌット・ウォンサッタサターポーン

เวลาเรียน

 3 ช.ม.

หน่วยกิต

 1.5

คาบเรียนที่

 อ.(2)/พฤ.(3)/ศ.(7)

ห้องเรียน

616

เบอร์ติดต่อ

 

รายวิชา

 ญ30263
 ภาษาญี่ปุ่น3

ชื่อครูผู้สอน

 Ms.Asano Yuri
 浅野  有里 ( あさの  ゆり )

เวลาเรียน

 2 ช.ม.

หน่วยกิต

1.0

คาบเรียนที่

 อังคาร(3,4)

ห้องเรียน

611

เบอร์ติดต่อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

รายวิชา

 ท 32101
 ภาษาไทยพื้นฐาน3

ชื่อครูผู้สอน

 นางจันทิรา  กองสุข
 チャンティラー・ゴーンスック

เวลาเรียน

 2 ช.ม.

หน่วยกิต

1.0

คาบเรียนที่

 จันทร์(6)/พุธ(6)

ห้องเรียน

433

เบอร์ติดต่อ

 

รายวิชา

 ท 30203
 กาพย์กลอนสุนทรวจี

ชื่อครูผู้สอน

 นางจันทิรา  กองสุข
 チャンティラー・ゴーンスック

เวลาเรียน

 2 ช.ม.

หน่วยกิต

1.0

คาบเรียนที่

 อังคาร(8)/พฤหัส(4)

ห้องเรียน

433

เบอร์ติดต่อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รายวิชา

 ค 32101
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3

ชื่อครูผู้สอน

 นายสมยศ สมพงษ์
 ソムヨット・ソムポン

เวลาเรียน

 2 ช.ม.

หน่วยกิต

1.0

คาบเรียนที่

 จันทร์(7)/อังคาร(1)

ห้องเรียน

731

เบอร์ติดต่อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชา

 ว 30101

ชื่อครูผู้สอน

เวลาเรียน

 4 ช.ม.

หน่วยกิต

2.0

คาบเรียนที่

 อ.(6,7)/ศ.(3,4)

ห้องเรียน

 2711

เบอร์ติดต่อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

รายวิชา

 ส 32101
 สังคมศึกษา3

ชื่อครูผู้สอน

 นางปานใจ จิรวัชรเดช
 パーンチャイ・チラワッチャラデート

เวลาเรียน

 3 ช.ม.

หน่วยกิต

 1.5

คาบเรียนที่

 จ.(2)/พ.(7)/ศ.(8)

ห้องเรียน

 321

เบอร์ติดต่อ


 

รายวิชา

 ส 30207
 วิถีธรรมวิถีไทย

ชื่อครูผู้สอน

 นางกรรณิการ์  แสงพรหม
 ガンニガー・サーンプロン

เวลาเรียน

 2 ช.ม.

หน่วยกิต

1.0

คาบเรียนที่

 จันทร์(1),พุธ(3)

ห้องเรียน

331

เบอร์ติดต่อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

รายวิชา

 พ 32101
 สุขศึกษา3

ชื่อครูผู้สอน

 นายวีระ จำนงค์ถ้อย
 ウィーラ・チャムノントイ

เวลาเรียน

 1 ช.ม.

หน่วยกิต

 0.5

คาบเรียนที่

 พฤหัสบดี(2)

ห้องเรียน

 สุขศึกษา

เบอร์ติดต่อ

 

รายวิชา

 พ 30203
 บาสเกตบอล1

ชื่อครูผู้สอน

 ครูจตุวงศ์  เจริญสุข
 チャトゥウォン・チャルーンスック

เวลาเรียน

 1 ช.ม.

หน่วยกิต

0.5

คาบเรียนที่

 จันทร์(3)

ห้องเรียน

 ส.บาส

เบอร์ติดต่อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

รายวิชา

 ศ 32101
 ศิลปะพื้นฐาน3

ชื่อครูผู้สอน

 นายสุเมธ สิงหวรวงศ์
 スメート・シンハウォーラウォン

เวลาเรียน

 1 ช.ม.

หน่วยกิต

0.5

คาบเรียนที่

 พุธ(8)

ห้องเรียน

ศิลปะ3

เบอร์ติดต่อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

รายวิชา

 ง30258

ชื่อครูผู้สอน

 นางอัจฉรา อมรักษ์
 アッチャラー・アマラッグ

เวลาเรียน

 1 ช.ม.

หน่วยกิต

0.5

คาบเรียนที่

 ศุกร์(6)

ห้องเรียน

 คอม3

เบอร์ติดต่อ

 แนะแนว

 

รายวิชา

 แนะแนว

ชื่อครูผู้สอน

 นางสรณ์สิริ  ศิริรัตนอัมพร
 ソーンシリ・シリラッタナアムポーン

คาบเรียนที่

 พฤหัสบดี(7)

ห้องเรียน

126

เบอร์ติดต่อ


Posted on พฤษภาคม 18, 2012, in ประชาสัมพันธ์, หน้าหลัก, เรื่องทั่วไป, แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่น. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: