Daily Archives: พฤษภาคม 18, 2012

แผนผังการจัดเวรประจำวัน – -> ม.5/17 ภาคเรียนที่1/2555


ข้อปฏิบัติ และข้อควรทราบในการทำเวรประจำวัน

– -> ในแต่ละวัน คาบโฮมรูม นักเรียนจะต้องอยู่ทำความสะอาดห้องเรียนทุกคน และทุกวัน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ตนได้รับ ( 1 พื้นที่มี 2 คน )

– -> เมื่อทำเวร ควรดูความสะอาดเรียบร้อยทุกครั้ง ที่พื้นห้องควรมีการถูบ่อยๆ

– -> ในการทำความสะอาดแต่ละครั้ง ครูที่ปรึกษา จะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยในตอนท้าย และจะลงคะแนนความรับผิดชอบและการทำความสะอาดของแต่ละพื้นที่ทุกๆสัปดาห์ นักเรียนที่ได้รับคะแนนเวรประจำวันสูงในแต่ละสัปดาห์จะมีรางวัลเป็นารตอบแทนในความพยายาม

– -> คะแนนความรับผิดชอบเวรประจำวัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

(1) すごい  หมายถึง ยอดเยี่ยม เพอร์เฟ็คส์  (สัญลักษณ์ดาวสีเหลือง)

(2) きれい  หมายถึง  สะอาดดีมาก  (สัญลักษณ์วงกลมสีเขียว)

(3) きたない  หมายถึง  ยังไม่สะอาดเรียบร้อย และควรปรับปรุงในครั้งต่อไป  (สัญลักษณ์วงกลมสีแดง)

– -> คะแนนความรับผิดชอบเวรประจำวันในแต่ละสัปดาห์นั้น เมื่อครูที่ปรึกษาลงคะแนนเสร็จแล้วจะติดอยู่ที่บอร์ดด้านข้างห้อง นักเรียนที่ได้คะแนนประเภท (1) ติดต่อกันเป็นเวลานานทุกวัน จะมีรางวัลพิเศษสุด ..-0-

– -> คะแนนรับผิดชอบ บางส่วนนั้น นักเรียนสามารถติดตามดูผล และรางวัล ได้ที่นี่ด้วยครับ คลิก..ที่นี่

Read the rest of this entry

รายชื่อครูประจำวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ชั้นม.5/17


รายชื่อครูประจำรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17

ภาคเรียนที่ 1/2555  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

……………………………………………………………………………………….

– -> ตารางเรียน ชั้นม. 5/17 ภาคเรียนที่ 1/2555 

Read the rest of this entry