Daily Archives: พฤษภาคม 9, 2012

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น@เมืองทองฯ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น (Japanese Speech) : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

บ้านสื่อสารต่างภาษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553

ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2554

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ คือ

เด็กชายศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ด้วยคะแนน 82.33 คะแนน

ด.ช.ศิริญพงษ์ เกิดพุ่ม รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับชาติ

เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

คุณครูผู้ควบคุมดูแล

1. คุณครูทิพย์วรรณ สุโธ

2. คุณครูอาซาโนะ ยูริ

จากซ้ายมือ: ครูกบ, น้องแข่งครอสเวิร์ด, เติ้ล, และครูยูริ