โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8


  • ด้วยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   จะดำเนินการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8   ประจำปีการศึกษา 2554  โดยการจัดสอบแข่งขันความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในวันเสาร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 14.30 – 16.00 น.  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความ สามารถทางด้านวิชาการ  จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. รับสมัครสอบ  วันที่ 9 – 27 มกราคม 2555
  2. สอบวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.30 – 16.00 น.
  3. หนังสือราชการประชาสัมพันธ์โครงการ
  4. ระเบียบการสมัคร
  5. ใบสมัครสอบ
  6. แบบสรุปรายชื่อนักเรียนของแต่ละโรงเรียน

Posted on มกราคม 10, 2012, in ห้องเรียนญี่ปุ่น きょうしつ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: