Daily Archives: มิถุนายน 26, 2011

เรียนเสริมวันเสาร์


แจ้งถึงเพื่อนๆชั้นม.4/17 ทุกคน
ช่วงวันเสาร์ เวลา 9:00-12:00 น.(วันอาทิตย์ พักผ่อน)
ครูเตย และครูนุ้ยจะสอนเสริมภาษาญี่ปุ่น ถ้าใครว่างก้อขอเชิญชวน