Daily Archives: มิถุนายน 15, 2011

ภาพเตรียมพานไหว้ครู ม. 4/17


ชื่อภาพ : ทำพานไหว้ครู

สถานที่ : ห้อง 611

This slideshow requires JavaScript.

credit by : ผู้ถ่ายภาพ – Tee V-Phot

                กล้อง/อัพโหลด  –  ครูบุหลัน ป่าส่าน (ครูนุ้ย)