รายละเอียดการสมัครสอบ–สงขลา


กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2554 (สงขลา)


1. รับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม – 9 กันยายน 2554 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2554)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
2. สถานที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร (074) 311-885-7 ต่อ 1111 (สำนักงานเลขานุการ) หรือ 1308, 1310 (สาขาภาษาญี่ปุ่น)
ค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 @ 800 บาท
                          ระดับ N4 – N5 @ 600 บาท
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
การสอบ ระดับ N1, N2 และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย และระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยสงขลา

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน
หมายเหตุ
 สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ ๆ สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

การสมัครทางไปรษณีย์
การสั่งซื้อใบสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554
โดยการสั่งจ่ายธนาณัติในนามดังต่อไปนี้
นายชวเลิศ เทพประดิษฐ์ (ปณ. เก้าเส้ง)
สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร (074) 311-885-7 ต่อ 1308

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากพร้อม กรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ให้ละเอียดและชัดเจน โทรศัพท์, ระดับที่จะสอบ

เงินค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 @ 800 บาท และระดับ N4 – N5 @ 600 บาท

1. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
* ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ *
1) ผู้สมัครจะได้รับ

    1.1 ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น และคู่มือ
    1.2 เอกสารการสมัครสอบเป็นภาษาไทย
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ
(เพื่อให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
3) ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 9 กันยายน 2554
(ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ส่งหลังวันที่ 9 กันยายน 2554 จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร
เอกสารที่ต้องส่งกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัครสอบ
   1. ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
   2. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย
** ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน **
โดยส่งมาที่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
4) หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นั่งสอบ
ไปให้หากท่านไม่ได้รับภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับมาที่ที่ท่านยื่นใบสมัครสอบ
โทร (074) 311-885-7 ต่อ 1308
สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ * สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *

………………

Posted on มิถุนายน 1, 2011, in ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: