รายละเอียดการสมัครสอบ–ขอนแก่น


กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2554 (ขอนแก่น)

 

 

1. รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม – 9 กันยายน 2554 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2554)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. สถานที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร (043) 204 -141
ค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 ราคา 800 บาท
                  ระดับ N4 – N5 ราคา 600 บาท
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
การสอบ ระดับ N1, N2 และ ระดับ N3 สอบช่วงบ่าย และระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักฐานในการยื่นใบสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
3. สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปชัดเจน
หมายเหตุ
 สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบ ณ จังหวัดที่สมัครไว้เท่านั้น
 สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
 หากต้องการเปลี่ยนระดับสอบ ต้องซื้อใบสมัครใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขระดับในใบสมัครที่ได้ระบุไว้แล้ว
 หากทางโรงเรียนของท่านมีนักเรียนพิการทางสายตามาสมัครสอบกรุณาแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ล่วงหน้าด้วย
สมัครทางไปรษณีย์
การสั่งซื้อใบสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554
โดยการสั่งจ่ายธนาณัติในนามดังต่อไปนี้
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002)
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร (043) 204 -141

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อมกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ให้ละเอียดและชัดเจน หมายเลขโทรศัพท์, ระดับที่จะสอบ

ค่าสมัครสอบ ระดับ N1 – N3 ราคา 800 บาท และระดับ N4 – N5 ราคา 600 บาท

1. ส่งสำเนาใบนำฝากทางไปรษณีย์ มาที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
* ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ และไม่รับธนาณัติออนไลน์ *
1) ผู้สมัครจะได้รับ
1.1 ใบสมัครสอบ 1 ชุด มี 4 แผ่น และคู่มือ
1.2 เอกสารอธิบายการกรอกใบสมัครสอบเป็นภาษาไทย
2) เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ
(เพื่อให้รายละเอียดติดลงบนแผ่นสุดท้าย) ดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ ทางสถาบันภาษาจะไม่รับผิดชอบข้อมูลซึ่งเกิดจากความผิดพลาดที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผิดเอง
3) ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
(ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ส่งหลังวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร
เอกสารที่ต้องส่งกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัครสอบ
1. ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
2. สำเนาบัตร ประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย
** ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน **
โดยส่งมาที่
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
4) หลังจากส่งใบสมัครและเอกสารกลับคืนมาสถานที่รับสมัครสอบแล้วผู้จัดสอบจะส่งบัตรเลขที่นั่งสอบ
ไปให้หากท่านไม่ได้รับภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับมาที่ที่ท่านยื่นใบสมัครสอบ โทร : (043) 204-141

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น * สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น *

Posted on มิถุนายน 1, 2011, in ห้องเรียนญี่ปุ่น きょうしつ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: