สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2554


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

            การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้ดำเนินการจัดสอบมากว่า 20 ปี จากการที่มีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนเพิ่มมากขึ้น กอรปกับวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้มีการปรับรูปแบบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่นี้เป็นการเพิ่มเติมรูปแบบการสอบใหม่เข้าไปในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่เคยจัดสอบมา

          ผู้ที่สนใจสมัครสอบ โปรดติดต่อตามสถานที่ที่ระบุด้านล่างนี้ สำหรับรายรายละเอียดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ได้ที่

http://www.jlpt.jp

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ  เชียงใหม่ ขอนแก่น และอื่นๆ
สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)

กรุงเทพฯ
โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)
(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5)

•จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 4 เมษายน 2554
•ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 4 เมษายน 2554
•วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
เชียงใหม่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200
โทร 053-814-344 / 550)

•จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 4 เมษายน 2554
•วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
ระดับ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 
N1
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้
【การอ่าน】 •อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูง แล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้
•อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้ง แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

N2
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 •อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ แล้วสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้
•อ่านเรื่องที่มีหัวข้อทั่วๆ ไป แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N3
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 •อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้
•สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น
•หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ ใกล้เคียงกับระดับธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้

N4
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้
【การอ่าน】 •อ่านเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และคันจิขั้นพื้นฐาน แล้วเข้าใจ 

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆ แล้วพอจะเข้าใจ

N5
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง
【การอ่าน】 •อ่านวลี ประโยคหรือข้อความที่เขียนด้วยฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิขั้นพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเข้าใจ

【การฟัง】 •ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดอย่างช้าๆ ในสถานการณ์ที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ใกล้ตัว แล้วพอจะจับข้อมูลที่สำคัญได้

………….

สำหรับนักเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกภาษาญี่ปุ่น (611) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ครูทิพย์วรรณ  สุโธ หรือครูพิรุณรัตน์  ฉายาวุฒิพงศ์

Posted on พฤษภาคม 11, 2011, in ห้องเรียนญี่ปุ่น きょうしつ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: