แฟ้มเวลาเรียน


วิธีการใช้งาน

เลือกแท็บด้านล่าง เพื่อสำรวจการเวลาเรียน ได้แก่ สรุปเวลาเรียน, การเข้าแถว, การขาดโฮมรูม

**คำอธิบายรายละเอียดอยู่ด้านล่างสเปรดชีท**

.

อธิบายสัญลักษณ์

 = ขาดเรียนไม่ทราบสาเหตุ,  ล = ลาป่วย/ลากิจ,   = หนีระหว่างคาบ,   = กิจกรรม,   = ขาดโฮมรูม, = ไม่เข้าแถวตอนเช้า

.

กำหนด ม.ผ. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สายหรือขาดเข้าแถว ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

ขาดโฮมรูม  ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

ขาดส่งใบแสด  ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: