สวนดุสิตโพล


แบบสำรวจความคิดเห็น ปี 2554

เลขอ้างอิง  /   หัวข้อแบบสำรวจ   /   วันที่เผยแพร่

115   ดัชนีการเมืองไทย คอร์รัปชันฉุด  02/12/2554 

114   ดัชนีการเมือง พฤศจิกายน 54   01/12/2554 

113   สรุปคะแนนผลการอภิปราย (พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก)  28/11/2554

112   ประเมินผลการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ในลักษณะ Focus Group (ช่วงที่ 1 เวลา 9.30-18.00 น.)  27/11/2554

111   “ที่สุด” ของ “น้ำท่วมใหญ่” กับ “การเมืองไทย”   27/11/2554

110   การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในความคิดเห็นของประชาชน  25/11/2554

109   น้ำท่วมกับการใช้ชีวิตของประชาชน  20/11/2554

108   ข่าว “นายก” กับ “น้ำท่วม” ในทัศนะของประชาชน  13/11/2554

107   ผลกระทบ กรณี น้ำท่วมต่อ การเล่าเรียน ของบุตรหลาน   09/11/2554

106   เปรียบเทียบความในใจ ของ “ผู้ที่ถูกน้ำท่วม”     06/11/2554

104   แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี : “น้้าท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล”     30/10/2554

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: